2008-03-10

Atención, Churrasco!!!!!


Reunidos ás tres e pico da mañá na sede oficial a Comisión Interdepartamental de Barrios de Doncos, cunha afluencia masiva de asociados, e na presencia das autoridades, debatíronse por orden do primeiro ó último os puntos do orden do día propostos.
1.- Rechazouse por amplia maioría a proposta de creación dunha autovía de circunvalación ó pueblo con rotondas intermitentes.
2.- Tamén se rechazou por maioría simple realizar unha suscripción gratuita para tódolos veciños ó PLAYBOY. Nesta parte Ramón dixo que él quería que constara na acta que estaba completamente a favor. Escrito queda.
3.- Rechazouse por maioría raspada o cambiar a auga da traida por whisky, máis que nada para que non sufriran os animales (os de catro patas).
4.- Aprobouse por unanimidade, excepto un que estaba evacuando a cerveza no servicio, a elaboración dunha festa jolgorrio a base de churrasco o día 19 de marzo a eso das 9 da noite no lugar de sempre para celebrar ben celebrado o santo de unhos cuantos. Neste punto Teolindo rosmou polo baixo algo en contra da santoral, polo que recibiu a amonestación verbal da presidenta.
ENTONCES, convócase ós señores socios a vir con navalla o 19 ás dequintas. Repetimos, si non hai navalla non hai chicho.
Finalizada a sesión seguiuse exaltando a amistá hasta que se pudo.

Informados quedades.
INFORMACIÓN E RESERVAS: non hai.