2012-02-21

Desaparecido, conxelado, reforma laboral?


Este ano nevará ou quedaremos conxelados como este blog,
que quedou morto?
Parece que chegou a censura en todos los ámbitos, ademais das tixeiras.