2008-09-17


Os concellais do BNG, queremos que se fagan cousas en todo o Municipio, electrificouse,Sebrás ,Sinllán O Mazo, Viladicente,As Cruces Cabanas,Doncos,A Serra ,a Dorna de arriba e a de abaixo, a Silvela,Villarin, As Fontes, A Pedriña e Moral.Están pendentes dous proxectos, por expropiaciónsBarraceira-Coedo e Espariz-Robledo,con unha inverson próxima os 500.000€, nos oito anos anteriores invertiranse 3000€.Temos o centro de dia en marcha con unha inversión de 290000€, conselleria de Vicepresidencia.Vaise amañar o cuartel para vivendas sociais
Estanse amañando as traidas de auga de Vilaesteva, Estacas, Doncos.Amañouse a carretera vella
desde As Nogais a Serra.As cosellerias de Medio Rural e Industria colabora activamente ca asociación de empresarios de As Nogais, en festas, rutas,cesións de locais e Formigons de acceso con cartos detraidos de obras dedicados a pista de Doncos.A festa de As Nogais tuvo 6000€ de axuda co acordo de todos, 4000€ mais o alumeado, pre as do resto nin un peso. A xente do BNG queremos que a emisora Municipal, con tres empleados, sexa comarcal "Radio Ancares dende As Nogais",unha comarca tan dispersa necesita unha emisora que participen todos os concellos, nin o P.S.O.E nin o PP estan por a labor.Atodos nos gosta facer cousas no noso pobo e tedes que estar de acoordo que Doncos moi FERMOSO e queremos melloralo.A xente ten que xuntarse e facer propostas.Parécenos que so outros os que se miran o OMBLIGO.Saude para todos