2008-02-12

CARAVANA DE MULLERES

do B.N.G de As Nogais pensamos que o problema do despoboamento e consecuencia de falta de inversións na comarca, en ifrastucturas e nas suas riquezas potenciais, e as que se fixeron, feitas
de aquela maneira exem....os diferentes plans LEADER. Agora eso sí a culpa e dos do BLOQUE
Sanchez Carro, cazando Urogaios con Dn Manuel Fraga durante cuarenta anos con sus amigos de Madrid, e o Benigno Alcalde de Cervantes, ese mandadiño do SrBelón que logo levan outros trita
gobernando."QUEREN MULLERES EN CARAVANAS".Hoxe sae no progreso que farán.unha festa para os solteiros, e as solteiras?.Primitivo un ferreiro con chispa, hoxe tomando un viño no cafetin dixo que falaria con Benigno,para facer un PLAN RENOVE, e que poidan entrar os casados e casadas. !Vaia Pais¡