2008-10-06

PALLA Y PALLA JARCIA DICIA O FERRETEIRO


Ei os tedes, non se mancaron nin nada, seica dixo o feligres que tuvera que dar dous viaxes para subi-la cerveza