2008-02-19

IMOS CAS PRÓXIMAS PROMESAS ELECTORAIS


Coméntase, rumoréase que pódese crear un centro deportivo e voume estirar e votar o tres de bastos facéndome o primeriro dos socios do chamado CDD, osease o Centro Deportivo Doncos. Aquí todas as ideoloxías as de arriba, as de baixo, diestra e siniestra estarán de acordo, malia que se construia na vila mais urbana da comarca, que é Becerreá, porque seguimos ca mesma os cartos son os cartos, e debe poder financiarse cas aportacions dos socios, e ai que poñela onde mais socias/os axa. Concellos da comarca e posibles axudas de Deputación ou Xunta complementarán a sua financiación. Xuntos os concellos de Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla, Triacastela, Navia e resto da comarca dos Ancares, pódese conseguir para disfrutar tamén e inverno.