2008-07-12


Opastor Belga, catro vai oilas, non sei o que lle será mellor o perracho se ser xordo ou non saber idiomas, que Dios o colla confesado