2007-05-25

O CAZADOR CAZADO


Benvidos a unha nova edición de "Fauna Doncal". Hoxe falaremos do "paxarus fidalguis". Trátase dunha ave de presa, nocurna, que se alimenta sobre todo de líquidos. Viaxa moito. Non para de falar (perdón, piar), e de cando en vez, emite un son parecido o da gaita (nese caso é extremadamente perigoso, fuxide, sobre todo si se xunta co "riegus gaiteirus, o que lle adicaremos outro capítulo). É moi facil velo polas festas e ruadas (por iso lle adicamos hoxe o programa), pero atención as féminas: É moi, moi, moi perigoso, caza de noite e donde agarra......................... Continuaremos outro día con outras interesantes especies da "Fauna Doncal".