2008-03-25
A tecnoloxía WiMAX está chamada a sustituir a práctica totalidade de as tecnoloxías de acceso inalámbrico, dado que proporciona elevados anchos de banda con un rango de alcance grande, ademáis de presentar un entorno IP puro, permitindo así establecer enlaces punto a punto estables y económicos (conexións entre sedes, de videocámaras, etc) ou enlaces punto multipunto (unha antena da servicio a multiples usuarios), que se utilizan principalmente por parte de operadores de telecomunicacions para dar servicio de voz, vídeo ou datos a usuarios residenciais ou empresas. A arquitectura WiMAX estructúrase de maneira similar a das redes móviles tradicionais, con unha arquitectura punto a multipunto. Dispon de unha cobertura de 20-30 km, baixo visión directa, ainda que varía en función do tipo de terreo, rango de frecuencias utilizados, potencia de transmisión y sensitividade do receptor. En condicions de non visión directa, basase en unha arquitectura que aproveita as máis modernas técnicas de procesado de señal e diseño de antenas, que lle permiten utilizar os rebotes de a señal e conseguir manter a conectividade. En estes casos consíguense conexións hasta 3-5 kilómetros.

Ademáis, ainda que se encontra a día de hoxe en fase de estandarización, existe a posibilidade de conseguir una conectividade móvil, presentándose como unha alternativa futura e sería a telefonía movil. Nos próximos anos aparecerán os primeiros terminales WiMAX, como teléfonos, PDAs ou portátiles.
O acceso a banda ancha está condicionado o alcance da tecnoloxía de cable y ADSL. En alguas áreas o servicio non está dispoñible (especialmente en zonas rurais), e de unha calidade baixa ou tén un precio elevado. WiMAX permite ofrecer os operadores unha alternativa económica para estes entornos, permitiendo igualar os servicios que ofrecen nas zoas de cobertura.

Chamade a CATEDRATICA .Pois o anónimo que escrebe defendendo o p.p. e o b.n.g poderia darlle clases de gramática, se nón lle cobra moito , xá que me parece asesora de terra galega e ises de altruistas teñen pouco
No hay comentarios: