2006-12-21

A Dirección Xeral de Espectáculos de Doncos informa:

Que se procedeu á compra de bebestibles para o día de autos, a razón das seguintes cantidades:
 • Beefeather...........1
 • Bacardí...............1
 • Brugal................1
 • Cacique..............2
 • Arehucas............4
 • Absolut...............1
 • Tullamore..........2
 • Eristoff Black......1
 • Heineken...........12
 • Estrella..............6
 • Tonica...............10 litros
 • Kas Limon...........8 litros
 • Kas Naranja.......8 litros
 • Coca-cola...........16 litros
 • Auga.................5 litros
Si alguén ve que falta algo que non diga nada e que o leve da casa :)
Esta dirección xeral prohibe expresamente beber a morro das botellas. Será considerada falta moi grave a rotura dalgunha delas mentras conteña algo de líquido no seu interior.
O descoñecemento da lei non exime do seu cumplimento.
Estos productos pueden producir somnolencia. No conduzca ni maneje maquinaria pesada bajo sus efectos. Mantenganse fuera del alcance de los niños.

No hay comentarios: